Iwan & Rebekka
Spreken

Het is mogelijk om Iwan en Rebekka uit te nodigen om tijdens uw samenkomst te spreken. Daarbij bestaat de optie dat Iwan spreekt en dat ze daarbij ook wat liederen ten gehore brengen of de zangdienst begeleiden.